Služby

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT

Příprava zakázky

Návrh/studie stavby

Vypracování dokumentace pro územní řízení

Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Vypracování dokumentace pro provedení stavby

Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

Spolupráce při výběru dodavatele

Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání